การนำไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาใช้ในทางปฏิบัติ

Healthcare IT Implementation Services

การนำระบบไอทีที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาใช้ในทางปฏิบัติกับการบริการที่เชี่ยวชาญเพื่อนำ ระบบ มาใช้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์และการเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากทีมไอทีที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของเรา จีอี เฮลธ์แคร์จึงสามารถให้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและใช้อย่างได้ผลที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเข้ากับข้อมูลที่ถูกต้องได้ทุกที่และทุกแห่ง

วิธีการต่าง ๆ

บริษัทเสนอกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถวางแผนได้และมีคุณภาพสูงที่สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล

วิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • Lean Six Sigma เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ลดความซับซ้อนของกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และกำจัดงานที่ไม่มีประโยชน์ออกไป
  • Change Acceleration Process (CAP) มีประโยชน์ในการปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้จริงและลดเวลาในการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ลง

ผลลัพธ์ที่ได้

ได้รับสิทธิประโยชน์ในการออกแบบการใช้ไอทีสำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อส่งมอบ

  • ลดเวลาในการใช้ครั้งแรก
  • ลดระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน
  • ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกสารตามบัตรบันทึกของโครงการ
  • การเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการที่สมบูรณ์มากขึ้น
  • การปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการยอมรับและการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ