การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์

ยกระดับการรักษาของท่านให้สูงขึ้นด้วยการบริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจการรักษาจากจีอี เฮลธ์แคร์ ทีมงานที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยให้ธุรกิจการรักษาพยาบาลของท่านเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยจำนวนปีที่รวมกันมากกว่า 300 ปีในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ที่ปรึกษาที่มีความชำนาญของบริษัทจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและพร้อมที่จะนำหลักปฏิบัติทางการแพทย์สำหรับโซลูชั่นส์ด้านไอทีมาใช้ในทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก


Consulting physician: practice consulting.

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา

โอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติทางการแพทย์

ให้ความรู้ที่ท่านและคณะทำงานของท่านจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ การอบรมและการพัฒนาพนักงานจากทีมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการรักษาของเรา ซึ่งรวมถึง

 • หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แบบออนไลน์และแบบที่มีผู้สอน
 • เกม การจำลองและการฝึกปฏิบัติงาน
 • เว็บไซต์ภายในและภายนอก
 • ระบบการบริหารจัดการความรู้
 • ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
 • กิจกรรมในการสร้างทีมโดยใช้การประเมินบุคลิกภาพ DiSC การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารภายใน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Ambulatory.apps@ge.com

LEAN/คุณภาพ

LEAN สืบหาและลดปริมาณของเสีย ลดความเสี่ยง ปรับปรุงคุณภาพ

แนวคิดของ LEAN Six Sigma ยึดตามหลักการป้องกันการเกิดของเสีย เป็นขั้นตอนที่ไม่มีการเพิ่มมูลค่าและไม่มีประโยชน์สำหรับกระบวนการของท่าน ทีมของเราได้รับการอบรมสำหรับการใช้เครื่องมือ Six Sigma ที่บ่งชี้จุดที่เป็นของเสียและมีความเสี่ยงสูงรวมทั้งโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ คลีนิคที่เพิ่มหรือคิดที่จะเพิ่มระบบเวชศาสตร์อิเล็กทรอนิกสามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมนี้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ของเรารวมเทคนิคในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับองค์กร ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของเราทำสัญญากับเราก่อนนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Ambulatory.apps@ge.com

การบริหารจัดการกับการรักษา

การส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาและการพัฒนาพนักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการรักษาควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงานด้วยโปรแกรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับการรักษาจากจีอี เฮลธ์แคร์ บริษัทส่งมอบกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและการพัฒนาพนักงานที่ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โปรแกรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • การว่าจ้าง การฝึกสอนและการพัฒนาพนักงาน
 • ระบบและเทมเพลทสำหรับการประเมิน
 • การวางแผนเกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน
 • การจัดการความเสี่ยงและคุณภาพ
 • การดำเนินงานธุรกิจและทางการเงินโดยรวม

เราใช้เป้าหมายของท่านเป็นหลักและใช้เทคนิคในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดระบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้การศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Ambulatory.apps@ge.com

ผลผลิต

การใช้แหล่งที่เหมาะสมที่ผลักดันให้เกิดรายได้

นวัตกรรมโซลูชั่นส์จากจีอี เฮลธ์แคร์ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างการปฏิบัติทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ท่านประหยัดเงินอีกด้วย โดยการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ขายรายอื่น ๆ เราให้เทคโนโลยีที่ใช้ได้กับซอฟต์แวร์อื่นของท่านเพื่อให้ท่านบรรลุวัตถูประสงค์ของท่าน

ตัวอย่างเช่น สถานพยาบาลส่วนใหญ่จะมีการจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนหน้าหรือพนักงานต้อนรับเพื่อเตือนคนไข้เกี่ยวกับการนัดหมายที่จะมาถึงเพื่อจัดสรรเวลาที่หมาะสมและผลักดันให้เกิดรายได้ ผลที่ตามมาคือสำนักงานส่วนหลังจะต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่ม

ระบบส่งข้อความของเราจะระบุคนไข้ให้กับพนักงานที่ว่าง ตั้งแต่ข้อความเตือนจนถึงการเก็บเงินและการติดตามเรื่องการประกันภัย หน้าที่เหล่านี้จำเป็นต้องมีการอบรมและพัฒนาลูกจ้างและปรับความสามารถในการผลิตที่เหมาะสม ที่ปรึกษาของบริษัทจะช่วยให้ท่านคำนวณรายได้จากการลงทุนและแสดงวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Ambulatory.apps@ge.com

วงจรรายได้

กระบวนการที่เริ่มตั้งแต่ระบบงานจนถึงกระแสเงินสด

สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยความช่วยเหลือของทีมให้คำปรึกษาวงจรรายได้จากจีอี เฮลธ์แคร์ โซลูชั่นส์ของเราประกอบด้วยรายงานการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับ EDI ลูกหนี้การค้าและการเก็บเงิน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถกำหนดเส้นฐานปัจจุบัน พิจารณาตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่คนไข้มาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งการจ่ายเงินและบ่งชี้ช่องว่างที่ทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ในแต่ละปี

เพื่อการพัฒนาไปให้มากกว่าสภาพในปัจจุบัน ที่ปรึกษาของเราจัดวางระบบงานด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

RevenueCycleConsulting@ge.com


ข้อเสนอ

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ