การบริการให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับการสร้างภาพ

ท่านจะได้รับรู้วิธีการใช้ระบบไอทีที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับรังสีวิทยาและหัวใจวิทยาที่ไม่จำกัดขอบเขตและประสบความสำเร็จ ประสบการณ์และความรู้ให้อำนาจที่จำเป็นแก่ท่าน เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสูงในเวลาที่กำหนดควบคู่ไปกับการให้การดูแลคนไข้ที่ได้มาตรฐานสูงสุด นอกจากนี้เราจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กร "ดิจิตอล" และเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญอยู่ในการบริการเกี่ยวกับการสร้างภาพในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพHealtcare IT: imaging consulting.

ให้อำนาจแก่ท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทีมให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับการสร้างภาพทางการแพทย์ของจีอี เฮลธ์แคร์จะร่วมมือกับท่านเพื่อมอบวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมาย ประสบการณ์ วิธีการและการมุ่งเน้นที่การรักษาของเราช่วยให้ท่านสามารถให้การบริการที่รวดเร็ว เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในหลาย ๆ เรื่องดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการปฏิบัติงานและทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
  • ระบบงานสำหรับการรักษาและการปฏิบัติงาน
  • การอ้างอิงการยอมรับของผู้ใช้สำหรับแพทย์ผู้รักษาจากการส่งต่อคนไข้
  • ประเด็นในการปรับปรุงอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยเฉลี่ยแล้ว ที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่ปรึกษาใช้วิธีการที่ยึดตามหลักฐานต่าง ๆ รวมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ท่านปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบระบบงาน และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อระบบได้อย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

healthcareit@ge.com

ให้อำนาจแก่ท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทีมให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับการสร้างภาพทางการแพทย์ของจีอี เฮลธ์แคร์จะร่วมมือกับท่านเพื่อมอบวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมาย ประสบการณ์ วิธีการและการมุ่งเน้นที่การรักษาของเราช่วยให้ท่านสามารถให้การบริการที่รวดเร็ว เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในหลาย ๆ เรื่องดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการปฏิบัติงานและทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
  • ระบบงานสำหรับการรักษาและการปฏิบัติงาน
  • การอ้างอิงการยอมรับของผู้ใช้สำหรับแพทย์ผู้รักษาจากการส่งต่อคนไข้
  • ประเด็นในการปรับปรุงอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยเฉลี่ยแล้ว ที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่ปรึกษาใช้วิธีการที่ยึดตามหลักฐานต่าง ๆ รวมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ท่านปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบระบบงาน และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อระบบได้อย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

healthcareit@ge.com


ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ