กลุ่มโซลูชั่นส์ทางธุรกิจ (Business Solutions Group - BSG)

สร้างความสามารถปฏิบัติงานทางธุรกิจในขณะเดียวกันก็ใช้ระบบการบริหารการปฏิบัติงานทางธุรกิจให้เกิดประโยชร์สูงสุดด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากกลุ่มโซลูชั่นส์ทางธุรกิจ (BSG) เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเรา ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้งานและการทำหน้าที่ของระบบจัดการ สิ่งที่ได้พบเห็นทั่วอุตสาหกรรมและประสบการณ์ที่สั่งสมตามเวลา บริษัทจะช่วยให้ท่านสามารถจัดระเบียบพนักงาน กระบวนการ เทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จ


Consulting business solutions group.

โซลูชั่นส์ที่ชาญฉลาดสำหรับทุกเรื่องของการบริการ

มีกิจการมากมายที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการด้านการดูแลสุขภาพ การใช้ประโยชน์และธุรกิจที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแบบ Centricity ของจีอี ในฐานะกลุ่มบริการมืออาชีพภายในจีอี เฮลธ์แคร์ กลุ่มการแก้ปัญหาทางธุรกิจ (BSG) จึงแยกตัวออกจากกลุ่มที่ปรึกษา ด้วยความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจแบบ Centricity

สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างความอยู่รอดและความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับวิธีใช้ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทุกรูปแบบ BSG นำความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการทำหน้าที่ของธุรกิจแบบ Centricity และสิ่งที่ได้พบเห็นทั่วอุตสาหกรรมและประสบการณ์หลายปีในการผลิตผลงานมากมายสำหรับลูกค้าธุรกิจแบบ Centricity

การบริการที่ครอบคลุมของ BSG ประกอบด้วย

  • การปรับกระบวนการวงจรรายได้ให้เหมาะสม
  • การนำ ICD-10 มาใช้ในทางปฏิบัติ
  • การจัดระบบและการออกแบบการทำงานที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ที่ดีที่สุด
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับธุรกิจแบบ Centricity
  • การประเมินระบบ
  • การบริหารจัดการโครงการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

CentricityBusinessConsultingServices@ge.com


ข้อเสนอ

ผลิตภัณฑ์ไอทีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริการเซอร์วิส และการสนับสนุน

โซลูชั่นส์ด้านไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบข้อมูลที่ศูนย์การดูแลเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในนามของคนไข้และผู้ให้บริการ