การเสนอการบริการเซอร์วิส

ปรับการใช้สินทรัพย์ทางการแพทย์ในการรักษาของท่านให้ดีที่สุดด้วยการบริการแบบ OneServices ของจีอี เฮลธ์แคร์

เข้าสู่โลกแห่งข้อมูลด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบ OneServices ของจีอี เฮลธ์แคร์ ที่เสนอความยืดหยุ่นและทางเลือกให้แก่ท่านด้วยคุณภาพของการบริการที่พิเศษสุดเพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดการความเสี่ยง ตรวจตราอุปกรณ์จากทางไกลและเป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำ

เครื่องมือในการช่วยเลือกแบบการให้บริการ

จีอี เฮลธ์แคร์มุ่งมั่นในการให้ข้อเสนอการบริการแก่ลูกค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในเรื่องของความสามารถในการผลิตและงบประมาณ คำตอบของท่านต่อคำถามข้างล่างนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเลือกข้อเสนอการบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านได้
กรุณาตอบแบบให้คะแนน โดย 5 เท่ากับสำคัญที่สุดและ 1 เท่ากับสำคัญน้อยที่สุด
1. การได้รับบริการด้านเครื่องมืออย่างรวดเร็วมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด
1
2
3
4
5
2.การที่ให้เครื่องมือมีควาทสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลามีความสำคัญต่อสายปฏิบัติงานของท่านเพียงใด
1
2
3
4
5
3. ท่านให่ความสำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างไร
1
2
3
4
5
4. กรุณาจัดอันดับความสามารถในการตรวจตราสภาพอุปกรณ์เพื่อรักษาช่วงเวลาในการใช้งานได้ตลอดเวลา
1
2
3
4
5

การเสนอการบริการเซอร์วิส

 

ONE SHIELD
เสริมความชำนาญในการรักษาในสถานพยาบาลของท่านด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการบริการเฉพาะการบำรุงรักษาป้องกันของจีอี เฮลธ์แคร์

ติดต่อบริษัทได้ที่ +662-624-8400
ONE ESSENTIAL
แน่ใจได้ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นด้วยการบริการบำรุงรักษาทั้งแบบแก้ไขและแบบป้องกันของจีอี เฮลธ์แคร์ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการในสถานที่

ติดต่อบริษัทได้ที่ +662-624-8400
ONE RESPOND
แน่ใจได้ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นด้วยการบริการบำรุงรักษาทั้งแบบแก้ไขและแบบป้องกันของจีอี เฮลธ์แคร์ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการในสถานที่

ติดต่อบริษัทได้ที่ +662-624-8400
ONE VANTAGE
คาดการณ์และหาทางแก้ปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ก้าวหน้า รวมถึงการตรวจติดตามจากทางไกล เวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น เวลาให้บริการที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงการบริการดิจิตอลทางไกลที่ครอบคลุมของจีอี เฮลธ์แคร์

ติดต่อบริษัทได้ที่ +662-624-8400
ONE ELITE
ลองประสบการณ์จากการปกป้องสูงสุด รวมคุณลักษณะการให้บริการทุกอย่างจากจีอี เฮลธ์แคร์

ติดต่อบริษัทได้ที่ +662-624-8400