การบริการแบบ OnDemand

การให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาในการให้บริการและประสิทธิภาพที่เชื่อถือไว้วางใจได้
OnDemand Services

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบของท่านด้วยวิธีการแก้ปัญหาการจัดการสินทรัพย์เฉพาะทาง การบำรุงรักษาที่มีคุณภาพและการบริการ OnDemand ของจีอี เฮลธ์แคร์

เราให้การอัพเกรด ชิ้นส่วน บูรณะ และความช่วยเหลือสำหรับการย้ายห้องอย่างราบรื่น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลคนไข้

การรักษาประสิทธิภาพ

เลือกการบริการ OnDemand ของจีอี เฮลธ์แคร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านคุณภาพสำหรับการหาแหล่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ

การบริการ OnDemand ให้มากกว่าความมั่นใจที่ท่านจะได้รับจากชิ้นส่วนที่ผ่านการรับรองของจีอี การบริการนี้ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับชิ้นส่วนด้วยการส่งมอบที่รวดเร็วและมีพร้อมให้แก่ท่านตลอดเวลาจากหนึ่งในเครือข่ายชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก เราทำการจัดส่งชิ้นส่วนมากกว่า 800,000 ชิ้นให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5,000 ผลิตภัณฑ์ทุกปี และด้วยกระบวนการที่ผ่านการรับรองของจีอี ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าชิ้นส่วนของท่านเป็นชิ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับระบบของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อท่านให้ความสำคัญกับการดุแลคนไข้เป็นอันดับแรก

 

การปรับปรุงให้ดีขึ้น

การบริการ OnDemand จากจีอี เฮลธ์แคร์สามารถช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่

การบริการ OnDemand มีความหมายมากกว่าการบำรุงรักษาและการบริการอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมที่ท่านคาดหวังและเชื่อถือในจีอี นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อบริษัทสำหรับการบริการเฉพาะทางที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมที่สุดเมื่อท่านได้ทำการอัพเกรด ปรับปรุงอุปกรณ์และการย้ายที่ตั้งอุปกรณ์