การบริการซ่อมบำรุงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

Equipment Services

ท่านต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาเพื่อช่วยให้การดูแลรักษาคนไข้ที่มีคุณภาพสูง นี่คือเหตุผลที่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ของจีอีให้ความสำคัญกับการให้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ท่านพึงพอได้ บริษัทให้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพ วิธีการแก้ปัญหาแบบดิจิตอล การบริหารจัดการสินทรัพย์เฉพาะสาขา การรักษาคุณภาพและการบริการสำคัญอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้คุณภาพที่สร้างความเชื่อมั่นและการดุแลที่พิเศษ