ความสามารถในการทำงานระหว่างกัน (Interoperability)

ความสามารถในการทำงานระหว่างกันเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์และระบบข้อมูล สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของโครงการ Healthymagination ของจีอี ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การลดต้นทุนการรักษา การเพิ่มการเข้าถึงการรักษา และการปรับปรุงคุณภาพการรักษา

จีอี เฮลธ์แคร์เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในการให้วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานระหว่างกัน

ความสามารถในการทำงานระหว่างกันของเครื่องมือแพทย์และระบบข้อมูลเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงการดูแลสุขภาพในทั่วโลก และจีอีภูมิใจที่ได้เป็นหุ้นส่วนที่แข็งขันในความพยายามเหล่านี้

GE Healthcare Interoperability

ในหมวดนี้ ท่านจะได้พบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและโปรแกรมเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานระหว่างกันของผลิตภัณฑ์ของจีอี

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่องของจีอี เฮลธ์แคร์


ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน DICOM (DICOM Conformance)

DICOM logo.การถ่ายภาพอิเล็กทรอนิคส์และการติดต่อสื่อสารดิจิตอลในทางการแพทย์(Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)**) เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกสำหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มันถูกใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ตั้งแต่รังสีวิทยาและหัวใจวิทยา จนถึงเนื้องอกวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น

ค้นหารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐาน DICOM สำหรับผลิตภัณฑ์ในการถ่ายภาพของ จีอี เฮลธ์แคร์.

อ่านเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ DICOM.

IHE Integration

การรวมตัวของกิจการดูแลสุขภาพ (Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)**) เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนนานาชาติที่ส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพ IHE Profiles ระบุวิธีการแก้ปัญหาแบบรวมศูนย์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลสำคัญ IHE Connectathons ให้การทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกัน

ค้นหารายงาน IHE Integration สำหรับผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพของจีอี เฮลธ์แคร์

อ่านเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ IHE International

มาตรฐาน HL7

Health Level Seven International**ระบุมาตรฐานความสามารถในการทำงานระหว่างกันในขอบเขตข้อมูลการรักษาและการบริหารด้านการดูแลสุขภาพ มาตรฐานต่าง ๆ ช่วยปรับปรุงการดูแล ปรับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม ลดความคลุมเครือและปรับปรุงการถ่ายโอนความรู้ มาตรฐาน HL7 ประกอบด้วย Version 2(HL7v2), Version 3(HL7v3), สถาปัตยกรรมเอกสารการรักษา (CDA) และการจัดการเนื้อหาการรักษา (CCOW)

ค้นหารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐาน HL7 สำหรับผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพของจีอี เฮลธ์แคร์

อ่านเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ HL7 International