ท่านต้องการความช่วยเหลือในการเติบโตในธุรกิจ

โซลูชั่นส์หลักของ HHS
• การวางแบบโรงพยาบาล เพื่อกำหนดแบบแผนและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• โซลูชั่นส์สำหรับแผนกรักษาด้านต่างๆ จีอีสามารถทำโปรแกรม ออกแบบและสร้างสถานดูแลสุขภาพ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีอันหลากหลายของจีอี
• การเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยี จีอีช่วยวางแผนด้านการเงิน โดยจัดการด้านสินทรัพย์ระยะยาวและการเปลี่ยนทดแทนเครื่องมือ


Projects references