ข้อเสนอ

Close

ท่านต้องการความช่วยเหลือในการเติบโตในธุรกิจ

โซลูชั่นส์หลักของ HHS
• การวางแบบโรงพยาบาล เพื่อกำหนดแบบแผนและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• โซลูชั่นส์สำหรับแผนกรักษาด้านต่างๆ จีอีสามารถทำโปรแกรม ออกแบบและสร้างสถานดูแลสุขภาพ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีอันหลากหลายของจีอี
• การเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยี จีอีช่วยวางแผนด้านการเงิน โดยจัดการด้านสินทรัพย์ระยะยาวและการเปลี่ยนทดแทนเครื่องมือ

ดูทั้งกลุ่ม

Close

ท่านต้องการหุ้นส่วน

หุ้นส่วนของเราทั้งจากต่างประเทศและในท้องถิ่นสามารถช่วยท่านในการก่อสร้างสถานดูแลสุขภาพได้

View Detail

Close

ท่านต้องการโซลูชั่นส์ด้านการเงิน

ร่วมงานกับทีมมืออาชีพของเราเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งกองทุนที่หลากหลาย

View Detail


Projects references