เครื่องช่วยหายใจและการนอนหลับ

 

Universal Viewer

การดูแลคนไข้วิกฤติ

จีอีให้ประสบการณ์และความเป็นเลิศที่ท่านต้องการในการดูแลคนไข้วิกฤติและวิสัญญีวิทยา เราให้ระบบเฝ้าระวังและติดตามคนไข้ชั้นสูงใน ER, ICU และ CCU และเราก็ให้ระบบช่วยหายใจคนไข้วิกฤติในแผนก OR ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราให้เทคโนโลยี เครื่องมือและการบริการตลอดการดูแลอย่างต่อเนื่อง

เครื่องช่วยหายใจและการดูแลการนอนหลับในบ้าน

ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการได้รับการรักษาตลอดเวลาจนถึงผู้ที่ไม่ต้องได้รับการดูแลมากนัก เครื่องช่วยหายใจและการดูแลการนอนหลับในบ้านของเราได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการดูแลคนไข้ และเพื่อให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้ รู้สึกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น