พลังของเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ที่จีอี เฮลธ์แคร์ เราเชื่อในเครื่องมือวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและครอบคลุม แต่เราก็เชื่อว่าเครื่องมือเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกใช้งานที่ระดับความสามารถสูงสุด เราทุ่มเทเพื่อใช้พลังจากเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

สำหรับเรา การใช้พลังของเวชศาสตร์นิวเคลียร์หมายถึงการลงทุนเพื่ออนาคตและรับผิดชอบและผลักดันการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วโลก เราช่วยองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถใชัพลังจากอุปกรณ์ที่สามารถให้ภาพที่มีคุณภาพสูง ใช้รังสีในปริมาณต่ำและใช้เวลาในการตรวจที่น้อย เรายังใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชาญฉลาด โดยให้ลูกค้าของเราสามารถอัพเกรดเครื่องมือได้ตามต้องการ

ที่สำคัญที่สุด เราทุ่มเทด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ เช่น CZT และอื่น ๆ เรายังคงใช้พลังจากเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์การใช้งาน ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์สำหรับแพทย์และคนไข้ผู้ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของบริษัทของเรา ที่มุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายในโลกนี้ทุกหนทุกแห่ง


ที่เกี่ยวข้อง

การบริการและการสนับสนุน

การศึกษาและการอบรม