กลุ่มผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการเผาผลาญอาหาร

ร่างกายที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายที่ช่วยให้ท่านเข้าใจว่า อาหาร การใช้ชีวิตและการออกกำลังกายมีผลกระทบต่อสุขภาพและความสามารถของมนุษย์โดยรวมอย่างไร ไม่ว่าท่านต้องการจัดการกับน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ดูแลสุขภาพโดยรวมของคนไข้ หรือต้องการใช้ข้อมูลเฉพาะบางส่วนของร่างกายและทั้งหมดในการจัดการกับความสามารถทางกีฬาก็ตาม เราเสนอวิธีการต่าง ๆ สำหรับการประเมินองค์ประกอบของร่างกายที่ถูกต้องแม่นยำ

Clinical image of body with visceral fat region identified.