ภาพรวม

ชุดเนื้องอกวิทยาสำหรับการฉายรังสี MR

เมื่อรวมกับความสามารถชั้นสูงของการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้ารูกว้าง ชุดเนื้องอกวิทยาสำหรับการฉายรังสี MR ของเราช่วยให้ท่านกำหนดลักษณะของโรค วางแผนทางเลือกในการรักษา กำหนดตำแหน่งเนื้องอก รักษาเนื้อเยื่อที่ดีไว้และประเมินการตอบสนองต่อการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนระหว่าง MR และ CT ภายในแผนการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้ เราออกแบบชุดการวางตำแหน่งคนไข้สำหรับการรักษาเนื้องอกอย่างที่หลากหลาย รวมถึงสมอง ศีรษะและคอ ต่อมลูกหมากและโรคทางสูตินารีเวช ท่านสามารถหาซื้อเลือกชุดเครื่องมือเหล่านี้ได้เฉพาะในส่วนที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ท่านประหยัดงบประมาณและตรงตามความต้องการในการรักษา

MR radiation oncology suite with patient.

ประโยชน์

ชุดเนื้องอกวิทยาสำหรับการฉายรังสี MR ของเราให้ประโยชน์แก่ท่านดังต่อไปนี้

  • สามารถกำหนดเป้าหมายและรักษามะเร็งโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหาย
  • ช่วยให้สามารถสร้างภาพ MR ในตำแหน่งที่ต้องการรักษา
  • การประสมประสานภาพ MR ไว้ในระบบงานในการวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสีอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างได้ผล
  • การประสานตำแหน่งด้วยการแก้ไขการบิดเบี้ยวด้วย 3D GradWarp
  • การรวมภาพ MR เข้ากับแผนในการรักษาด้วย CT
  • โซลูชั่นส์ที่ทำงานเข้ากับ MR สำหรับการจำกัดการเคลื่อนไหวของคนไข้