ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

การสร้างภาพระบบประสาท  
ใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากมายของ MRI ในการทำการตรวจกายวิภาค หลอดเลือด และข้อมูลการเผาผลาญตามสภาพของคนไข้

การสร้างภาพร่างกาย  
เสนอเทคนิคในการสร้างภาพสี่ประการเพื่อช่วยให้ท่านบันทึกภาพที่ท่านอยากเห็น แม้ในกรณีที่มีความท้าทาย เช่น การเคลื่อนไหวและการแยกน้ำหรือไขมันก็ตาม

การสร้างภาพทรวงอก 
จีอี เฮลธ์แคร์เสนอเทคนิคในการบันทึกภาพทรวงอกเพื่อช่วยให้ท่านได้ภาพที่ต้องการ แม้ในกรณีที่มีความท้าทาย เช่น การแยกไขมันและการเคลื่อนไหวของหัวใจก็ตาม

การสร้างภาพหัวใจ
ด้วยเทคนิคการสร้างภาพหัวใจของจีอี เฮลธ์แคร์ ท่านสามารถใช้ประโยชน์เต็มที่จากความสามารถที่หลากหลายของเครื่องบันทึกภาพแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประเมินภาพกายสัณฐาน การไหล การทำงานและเนื้อเยื่อได้

 

 

การสร้างภาพหลอดเลือด 
ใช้ประโยชน์ที่หลากหลายของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ในการตรวจโครงสร้างและกลไกการไหลในหลอดเลือด แม้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด NSF สูงก็ตาม 

การสร้างภาพ MSK 
จีอี เฮลธ์แคร์เสนอชุดเทคนิค MRA สำหรับการสร้างภาพเพื่อช่วยให้ท่านได้ภาพตามที่ต้องการ แม้ในกรณีที่มีความท้าทาย เช่น การเคลื่อนไหวและการแยกน้ำ/ไขมันก็ตาม

การสร้างภาพทางกุมารเวช 
การตรวจ MR ทางกุมารเวชเป็นการทำงานกับคนไข้ที่เป็นเด็กและใช้เทคนิคสำหรับคนไข้ที่เป็นเด็ก