Interventional xray: hybrid cube.

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษา (IGS) สำหรับห้องผ่าตัดไฮบริด

ความสามารถที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน. การขยายโอกาส. Hybrid OR ใหม่.


ภาพรวม

ความสามารถที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับ โอกาสในการขยาย สำหรับ ห้องผ่าตัดไฮบริด

เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพมีการพัฒนาตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีระบบที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ระบบของจีอี เฮลธ์แคร์ช่วยให้ท่านสามารถทำได้มากขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมหลายสาขาวิชาไว้ด้วยกัน ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นเลิศ เข้าถึงคนไข้ได้มากขึ้นและใช้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศและการจัดการปริมาณรังสีตามที่ท่านต้องการ   

Interventional xray: hybrid cube.

โรคเกี่ยวกับหัวใจ

ทางออกที่เรียบง่าย สำหรับหัตถการที่ซับซ้อน

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษาอันก้าวหน้าของจีอี สำหรับห้องผ่าตัดไฮบริด ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านวางแผน นำทางและ เข้าถึง โครงสร้างของหัวใจ เช่น การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมด้วยเทคนิคการใช้สายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษา (IGS) สำหรับห้องผ่าตัดไฮบริดโรคเกี่ยวกับหัวใจของเรา จะช่วยให้แพทย์สามารถ:

  • วางแผน: เข้าใจกายวิภาคของคนไข้และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  • นำทาง:ใช้เทคนิคการสร้างภาพเพื่อหาตำแหน่งบริเวณที่ต้องการรักษาและทำการบำบัดตามที่วางแผนไว้
  • ประเมิน: สามารถประเมินความสำเร็จของการรักษาในบริเวณที่กำหนดได้ในทันที

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด

ทางออกที่เรียบง่าย สำหรับหัตถการที่ซับซ้อน

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษาอันก้าวหน้าของจีอี สำหรับห้องผ่าตัดไฮบริด ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านวางแผน นำทางและ เข้าถึง หัตถการทางเส้นเลือด เช่น (T)EVAR การรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษา (IGS) สำหรับห้องผ่าตัดไฮบริดหลอดเลือดของจีอี จะ ช่วยให้แพทย์สามารถ

  • วางแผน: เข้าใจกายวิภาคของคนไข้และวางแผนการบำบัดและกำหนดขนาดการปลูกถ่ายภายในหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม
  • นำทาง: ใช้เทคนิคในการสร้างภาพเพื่อหาตำแหน่งบริเวณที่ต้องการรักษาและทำการบำบัดตามที่วางแผนไว้
  • ประเมิน: ติดตามผลความสมบูรณ์ของการปลูกถ่ายภายในหลอดเลือดและการรักษาการรั่วภายในหลอดเลือด