กลุ่มผลิตภัณฑ์

 

Universal Viewer

ระบบสร้างภาพทางรังสีร่วมรักษา สำหรับแผนกรังสี

ระบบสร้างภาพที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านเพิ่มความสามารถในการรักษาตามขอบเขตการบริการของแผนกรังสีรักษาที่เกี่ยวข้อง

Universal Viewer

ระบบสร้างภาพทางรังสีร่วมรักษา สำหรับเนื้องอกวิทยา

ระบบสร้างภาพสำหรับเนื้องอกวิทยารังสีร่วมรักษา ให้ภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จากการใช้ปริมาณรังสีอย่างประสิทธิภาพ

Universal Viewer

ระบบสร้างภาพทางรังสีร่วมรักษา สำหรับประสาทวิทยา

ระบบสร้างภาพสำหรับประสาทวิทยาร่วมรักษา ให้ภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและการจัดตำแหน่งที่ยืดหยุ่นได้ของระบบเพื่อนำร่องและตอบสนองต่อความท้าทายในกระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Universal Viewer

IGS สำหรับ ห้องผ่าตัดไฮบริด

ความสามารถที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน และ การขยายโอกาส. Hybrid OR ใหม่.

Universal Viewer

เอกซเรย์รังสีร่วมรักษาสำหรับหทัยวิทยา

เทคโนโลยีการสร้างภาพชั้นสูงให้ประโยชน์ในการรักษาที่เป็นเลิศด้วยปริมาณการใช้ปริมาณรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

Universal Viewer

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษา สำหรับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษาแบบครบวงจร สำหรับหัตถการด้านการตรวจรักษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ที่จะช่วยให้ทำหัตถการที่ซับซ้อนด้วยความมั่นใจ