โซลูชั่นส์

 

Medical Imaging Informatics

โซลูชั่นส์ด้านรังสีวิทยา

ระบบที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วย RIS และ PACS สำหรับเครือข่ายข้อมูลรวม

GE Healthcare IT - Centricity Cardio Enterprise

โซลูชั่นส์ด้านหทัยวิทยา

โซลูชั่นส์ด้านหทัยวิทยารวมข้อมูลคนไข้ ภาพ และรายงาน

Universal Viewer

โซลูชั่นส์ด้านการผ่าตัด

ซอฟต์แวร์ศัลยศาสตร์ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับระบบงานและช่วยให้สามารถดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นทั้งก่อน ในระหว่างและหลังการผ่าตัด

Universal Viewer

ระบบโซลูชั่นส์ด้านการรักษาเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด

ให้ข้อมูลเป็นจุดศูนย์กลางการดูแลแม่และเด็กแรกเกิด

Digital Pathology

พยาธิวิทยาดิจิตอล

โซลูชั่นส์ด้านพยาธิวิทยาดิจิตอลแบบประสมประสานและจัดขนาดได้ที่ออกแบบโดยนักพยาธิวิทยาเพื่อนักพยาธิวิทยา

Centricity Practice Solution

บันทึกการรักษาอิเล็กทรอนิก

บันทึกการรักษาอิเล็กทรอนิกแบบประสมประสานและระบบการจัดการการรักษาทุกรูปแบบ


ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับโซลูชั่นส์ไอทีของจีอี เฮลธ์แคร์