โปรแกรมประยุกต์ชั้นสูง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับหลอดเลือด

การบันทึกภาพจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลที่สำคัญในการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือด ยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานรังสีวิทยาหลอดเลือดจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลซึ่งทำให้การวินิจฉัยโรคหลอกเลือดถูกต้องแม่นยำ แพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์หลอดเลือดชั้นสูงของจีอีช่วยให้การวิเคราะห์ศึกษารังสีวิทยาหลอดเลือดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชุดโซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยโรคชั้นสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของจีอีให้ภาพที่ช่วยให้ท่านสามารถทำการตัดสินใจสำคัญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ เมื่อทุกวินาทีของการตรวจคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นโรคหัวใจหรือโรคระบบประสาทมีค่ามหาศาล ระบบที่เป็นนวัตกรรมนี้รวมกับคุณสมบัติในการลดปริมาณรังสีช่วยให้ท่านอยู่ในแถวหน้าของการดูแลคนไข้  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยา

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยา เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องมือในการบันทึกภาพที่ทรงพลังและมีประโยชน์หลายอย่างในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคจนถึงการรักษา โซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยาให้ภาพที่มีคุณภาพสูง เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพและการประเมินชั้นสูง ให้ท่านสามารถปรับปริมาณการให้รังสีที่เหมาะสม และยังช่วยให้ท่าน

 • เห็นกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาได้อย่างชัดเจน
 • เข้าใจภูมิภาพที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยได้อย่างละเอียด    
 • วางแผนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้องและแม่นยำ      
 • ได้รับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการในปริมาณรังสีที่เหมาะสม  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับหทัยวิทยา

ในการดูแลโรคหลอดเลือดหัวใจ การสร้างภาพสำหรับการรักษาที่ถูกต้องไว้วางใจได้เป็นสิ่งที่จำเป็น ชุดโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสำหรับหลอดเลือหัวใจให้ภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยใช้รังสีในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยท่านในการประเมิน หาปริมาณและจัดการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับกุมารเวชศาสตร์ 

ในการบันทึกภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ท่านไม่สามารถคิดว่าเด็กเป็นเสมือนผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กได้ เด็กไวต่อการฉายรังสีมากกว่าและต้องการโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมกับร่างกายที่กำลังเติบโต นวัตกรรมรหัสสีสำหรับเด็ก โปรโตคอล และเทคโนโลยีการสร้างภาพสำหรับหัวใจ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีในการสแกนเด็ก   

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับสุขภาพสตรี

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและต่อสู้กับมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน จีอีเสนอโซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้ท่านและคนไข้ของท่านต่อสู้กับโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเหล่านี้      

 • ในการรักษาโรคมะเร็ง เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของเรา ช่วยให้ท่านสามารถเลียนแบบการรักษาด้วยรังสีและดูแลการเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกเนื่องจากการหายใจ       
 • ในการรักษาดูโรคหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่สำคัญ  

โปรแกรมประยุกต์ชั้นสูง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับหลอดเลือด

การบันทึกภาพจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลที่สำคัญในการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือด ยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานรังสีวิทยาหลอดเลือดจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลซึ่งทำให้การวินิจฉัยโรคหลอกเลือดถูกต้องแม่นยำ แพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์หลอดเลือดชั้นสูงของจีอีช่วยให้การวิเคราะห์ศึกษารังสีวิทยาหลอดเลือดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชุดโซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยโรคชั้นสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของจีอีให้ภาพที่ช่วยให้ท่านสามารถทำการตัดสินใจสำคัญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ เมื่อทุกวินาทีของการตรวจคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นโรคหัวใจหรือโรคระบบประสาทมีค่ามหาศาล ระบบที่เป็นนวัตกรรมนี้รวมกับคุณสมบัติในการลดปริมาณรังสีช่วยให้ท่านอยู่ในแถวหน้าของการดูแลคนไข้  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยา

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยา เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องมือในการบันทึกภาพที่ทรงพลังและมีประโยชน์หลายอย่างในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคจนถึงการรักษา โซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้องอกวิทยาให้ภาพที่มีคุณภาพสูง เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพและการประเมินชั้นสูง ให้ท่านสามารถปรับปริมาณการให้รังสีที่เหมาะสม และยังช่วยให้ท่าน

 • เห็นกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาได้อย่างชัดเจน
 • เข้าใจภูมิภาพที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยได้อย่างละเอียด    
 • วางแผนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้องและแม่นยำ      
 • ได้รับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการในปริมาณรังสีที่เหมาะสม  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับหทัยวิทยา

ในการดูแลโรคหลอดเลือดหัวใจ การสร้างภาพสำหรับการรักษาที่ถูกต้องไว้วางใจได้เป็นสิ่งที่จำเป็น ชุดโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสำหรับหลอดเลือหัวใจให้ภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยใช้รังสีในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยท่านในการประเมิน หาปริมาณและจัดการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน  

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับกุมารเวชศาสตร์ 

ในการบันทึกภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ท่านไม่สามารถคิดว่าเด็กเป็นเสมือนผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กได้ เด็กไวต่อการฉายรังสีมากกว่าและต้องการโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมกับร่างกายที่กำลังเติบโต นวัตกรรมรหัสสีสำหรับเด็ก โปรโตคอล และเทคโนโลยีการสร้างภาพสำหรับหัวใจ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีในการสแกนเด็ก   

 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับสุขภาพสตรี

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและต่อสู้กับมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบัน จีอีเสนอโซลูชั่นส์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้ท่านและคนไข้ของท่านต่อสู้กับโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเหล่านี้      

 • ในการรักษาโรคมะเร็ง เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของเรา ช่วยให้ท่านสามารถเลียนแบบการรักษาด้วยรังสีและดูแลการเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกเนื่องจากการหายใจ       
 • ในการรักษาดูโรคหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่สำคัญ