กลุ่มผลิตภัณฑ์

Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) สำหรับสุขภาพกระดูก

เครื่องเอกซเรย์วัดความหนาแน่นของกระดูกถือว่าเป็นเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาสูงที่สุดและตรวจได้ทั่วถึงที่สุดสำหรับการประเมินความหนาแน่นของแร่ธาตุของกระดูก ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับ "การป้องกันและการจัดการกับภาวะกระดูกพรุน" เครื่องนี้สามารถช่วยให้ท่านทำการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน คาดคะเนการแตกของกระดูกและตรวจการตอบสนองต่อการรักษาได้

อัลตราซาวนด์เชิงปริมาณ (Quantitative Ultrasound)

อัลตราซาวนด์เชิงปริมาณ (QUS) เสนอเทคโนโลยีที่พกพาได้และถูกต้องแม่นยำสำหรับการวัดคุณสมบัติของกระดูกที่ส้นเท้าโดยไม่ต้องใช้การฉายรังสี เมื่อทำการวัดที่ส้นเท้า QUS จะช่วยให้ท่านคาดคะเนความเสี่ยงต่อการแตกของกระดูกสำหรับสตรีหลังหมดประจำเดือนได้อย่างถูกต้อง

สุขภาพกระดูก

กระดูกที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ

ภาวะกระดูกพรุนเป็นโรคกระดูกที่เป็นกันมากที่สุด ปัจจุบันมีชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 50 ปีเป็นโรคนี้ถึง 10 ล้านคน ความเสี่ยงของผู้หญิงต่อการแตกของกระดูกที่สะโพกเท่ากับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เส้นโลหิตในสมองแตกและโรคหัวใจรวมกัน 

เราเสนอเครื่องมือที่แพทย์จำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษากระดูกที่เปราะบาง เพื่อที่ว่าคนอเมริกันนับหลายล้านคนจะได้ไม่ต้องมีภาระทางร่างกาย อารมณ์และการเงินที่เกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุน

 

แหล่งอ้างอิง:  

 

1. Annual incidence of women of all ages. National Osteoporosis Foundation, Physician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis, Washington, DC; National Osteoporosis Foundation, 2003. 
2. New cases for women of all ages. American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2005, Atlanta, GA; American Cancer Society, 2005. 
3. Annual estimate of women over age 29. American Heart Association, Heart & Stroke Facts, Dallas, TX; American Heart Association, 2003.
4. Annual estimate of women over 30. American Heart Association, Heart & Stroke Facts, Dallas, TX; American Heart Association, 2003.
Annual Disease Incidences chart

ความเสี่ยงของผู้หญิงต่อการแตกของกระดูกที่สะโพกเท่ากับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เส้นโลหิตในสมองแตกและโรคหัวใจรวมกัน