การศึกษาด้านไอทีทางการแพทย์ (Healthcare IT)

GE Healthcare Education

Healthcare IT.

จีอี เฮลธ์แคร์ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีสารสนเทนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไข้ให้มีประสิทธิภาพมากสุด

ในฐานะผู้ให้การอบรมชั้นนำ จีอี เฮลธ์แคร์จึงเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ ระดับทักษะด้านไอทีและประสบการณ์ที่ผ่านมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ +603 2267 1885
อีเมล์  AHLI.ASEAN@ge.com