การศึกษาด้านการรักษาทางการแพทย์

GE Healthcare Education

Clinical Education

การอบรมและการพัฒนาทักษะที่มีประสิทิภาพเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการแน่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ทุกแผนกมีส่วนในการวินิจฉัยโรคของคนไข้และต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี เทคนิคและขั้นตอนล่าสุดได้ จีอี เฮลธ์แคร์ได้มีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา เพื่อระบุปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พบในการดูแลคนไข้ในปัจจุบัน และพัฒนาหลักสูตรที่รวบรวมการวิจัยและการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคนไข้โดยยึดตามหลักฐานในรูปแบบการเรียนรู้พลวัต

การลงทุนในการศึกษาสร้างโอกาสในการพัฒนาความถูกต้องในการรักษาและลดความเสี่ยงของคนไข้ที่ส่งผลให้คนไข้มีโอกาสที่ดีขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ +603 2267 1885
อีเมล์  AHLI.ASEAN@ge.com