ภาพรวม

Close

การศึกษาด้านการรักษาทางการแพทย์

การอบรมและการพัฒนาทักษะที่มีประสิทิภาพเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการแน่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ทุกแผนกมีส่วนในการวินิจฉัยโรคของคนไข้และต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี เทคนิคและขั้นตอนล่าสุดได้ จีอี เฮลธ์แคร์ได้มีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา เพื่อระบุปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พบในการดูแลคนไข้ในปัจจุบัน และพัฒนาหลักสูตรที่รวบรวมการวิจัยและการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคนไข้โดยยึดตามหลักฐานในรูปแบบการเรียนรู้พลวัต

การลงทุนในการศึกษาสร้างโอกาสในการพัฒนาความถูกต้องในการรักษาและลดความเสี่ยงของคนไข้ที่ส่งผลให้คนไข้มีโอกาสที่ดีขึ้น

ดูทั้งกลุ่ม

Close

การศึกษาด้านไอทีทางการแพทย์ (Healthcare IT)

จีอี เฮลธ์แคร์ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีสารสนเทนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไข้ให้มีประสิทธิภาพมากสุด

ในฐานะผู้ให้การอบรมชั้นนำ จีอี เฮลธ์แคร์จึงเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ ระดับทักษะด้านไอทีและประสบการณ์ที่ผ่านมา

ดูทั้งกลุ่ม

Close

การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาทางการแพทย์

การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลและทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ของจีอี เฮลธ์แคร์ในการรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด การอบรมของเราเน้นให้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสองแก่ผู้เรียน ด้วยการอบรมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา บริษัทมั่นใจว่าจะช่วยให้แพทย์สามารถใช้อุปกรณ์ของจีอีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ที่จีอี เฮลธ์แคร์ เราเข้าใจว่าไม่มีสถาบันไหนที่เหมือนกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ บริษัทจึงให้การศึกษาโดยยึดตามระดับทักษะปัจจุบัน สาขาที่ชอบ วัตถุประสงค์ของการอบรม งบประมาณและเวลา การอบรมสามารถช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอุปกรณ์จากการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูทั้งกลุ่ม

Close

การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค

จีอี เฮลธ์แคร์จัดการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑด้านเทคนิคให้กับองค์กรของท่าน หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบขึ้นมาสำหรับบุคลากรการแพทย์ต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงผู้จัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิศวกรชีวเวชและวิศวกรคลินิก ที่รับผิดชอบสำหรับการให้บริการและการดูแลรักษาอุปกรณ์ของจีอี เฮลธ์แคร์ การเรียนการสอนที่สมดุลกันระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติใช้เครื่อง ให้ผลสูงสุดสำหรับการเรียนรู้และการดูแลรักษาอุปกรณ์

จีอี เฮลธ์แคร์เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้สินทรัพย์สำหรับการรักษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การลงทุนในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคสามารถช่วยให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ของท่านพร้อมเมื่อจำเป็น ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การศึกษาด้านเทคนิคจะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของท่านปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถที่เหมาะสมและใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ดูทั้งกลุ่ม