GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Search Suggestions: Make sure your keyword(s) are spelled correctly Try another keyword(s) Try more general keyword(s)

ข้อมูลสำคัญของจีอี เฮลธ์แคร์

จีอี เฮลธ์แคร์ส่งมอบเทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ที่สร้างการดูแลคนไข้ยุคใหม่

ข้อมูลสำคัญ

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการถ่ายภาพทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวินิจฉัยทางการแพทย์ ระบบการติดตามคนไข้ การค้นพบยารักษาโรค เทคโนโลยีการผลิตเชิงชีวเภสัชกรรม การให้บริการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถส่งมอบการดูแลที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนมากขึ้นทั่วโลกในต้นทุนที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ในการติดตามและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั่วโลกที่จำเป็นเพื่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับ Healthymagination

"Healthymagination" ของจีอี คือการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้น เราทุ่มเงิน 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและผู้ให้การบริการด้านดูแลสุขภาพสามารถส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพสูงในต้นทุนที่ต่ำกว่าแก่ผู้คนจำนวนมากขึ้นทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Healthymagination กรุณาเข้าไปที่ www.ge.com/healthymagination.

จีอี เฮลธ์แคร์ในภูมิภาค

  • อเมริกา
  • เอเชียแปซิฟิก
  • จีน
  • ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  • อินเดีย

ผลิตภัณฑ์ของจีอี เฮลธ์แคร์

ธุรกิจการผ่าตัดของจีอี เฮลธ์แคร์เสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดชั้นนำในตลาดและผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างภาพการรักษาทางรังสีเพื่อช่วยแนะนำขั้นตอนการผ่าตัด ผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพสำหรับการผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งในสาขาต่าง ๆ มากมายรวมถึงศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ หัวใจวิทยาและ GI และสำหรับขั้นตอนเฉพาะ เช่น การจัดการกับความเจ็บปวด

ระบบการดูแลสุขภาพให้เทคโนโลยีและการบริการที่สามารถช่วยให้ผู้ให้การดูแลรักษาสามารถปรับปรุงความสอดคล้อง คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลคนไข้ได้ทุกหนทุกแห่ง ด้วยการเทคโนโลยีเอกซเรย์ การเอกซเรย์เต้านม การบันทึกภาพโทโมกราฟีด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MR) และการสร้างภาพโมเลกุล จีอีได้สร้างสรรผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ทำให้ผู้รักษาสามารถมองเห็นภายในร่างกายได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้อัลตราซาวนด์ ECG การเครื่อวัดความหนาแน่นของกระดูก การตรวจตราคนไข้ การสร้างภาพทางรังสี ตู้อบเด็กและ การดูแลระบบหายใจและการให้ยาระงับความรู้สึก ระบบการดูแลสุขภาพทำให้ผู้รักษาสามารถให้การดูแลที่ดีขึ้นสำหรับคนไข้หลายล้านคนในแต่ละวัน ตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนถึงการวินิจฉัยโรคขั้นสูงจนถึงการรักษาเพื่อให้มีชีวิตรอดปลอดภัย

ธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพช่วยให้เกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของยารักษาโรค การผลิตเชิงชีวเภสัชกรรมและการค้นพบล่าสุดในเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจึงได้ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการคาดคะเน วินิจฉัยและรักษาโรค

ศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์ได้ทำการวิจัย ผลิตและวางตลาดสารสร้างภาพที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในระหว่างขั้นตอนการสแกนทางการแพทย์เพื่อให้เห็นอวัยวะ เนื้อเยื่อและหน้าที่ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้แพทย์ทำการค้นพบ วินิจฉัยและจัดการกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ไอทีด้านการดูแลสุขภาพให้วิธีการแก้ปัญหาด้านไอทีทางการรักษาและทางการเงินที่ครอบคลุม รวมถึงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการและแผนกต่าง ๆ ระบบ RIS/PACS และ CVIS การจัดการวงจรรายได้และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าใช้ต้นทุนในการดูแลสุขภาพอย่างคุ้มค่าและปรับปรุงคุณภาพในการดูแลรักษา

จีอีได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลสุขภาพ

 

หัวใจวิทยา

โรคหัวใจหลอดเลือดหมายถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดโลหิต รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (รวมถึงโรคหัวใจล้มเหลว) และโรคหลอดเลือดสมอง (ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเลือดไปเลี้ยงสมอง รวมถึงเส้นโลหิตในสมองแตกและเลือดไหลไม่หยุด)

ความก้าวหน้าในเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยโรค การบำบัดตามเป้าหมายและการจัดการกับโรคโดยใช้ไอทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดตามที่เราเรียนรู้อยู่ในปัจจุบัน

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับโรคหัวใจแบบประสมประสานจากจีอี เฮลธ์แคร์

ประสาทวิทยา

นักประสาทวิทยาที่เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และโรคในระบบประสาทส่วนกลางไว้วางใจในการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จนถึงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การถ่ายภาพรังสีโพซิตรอน (PET) และการถ่ายภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์จากการปล่อยซิงเกิลโฟตอน (SPECT) เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโรคที่เกิดความเสื่อมทางระบบประสาท ซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบและลดระดับการทำงานของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญของจีอี เฮลธ์แคร์ในเรื่องของการสร้างภาพทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ระบบการตรวจคนไข้ การค้นพบยาและเทคโนโลยีการผลิตชีวเภสัชศาสตร์ช่วยให้แพทย์พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อคาดคะเน วินิจฉัย ตรวจและแจ้งเกี่ยวกับโรคสมอง ตั้งแต่โรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์จนถึงโรคพาร์กินสันและเส้นโลหิตในสมองแตก

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จีอี เฮลธ์แคร์มีโปรแกรมที่ครอบคลุมสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดูแลคนไข้ได้ จีอีเสนอเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้คนไข้เป็นหลักแก่ผู้รักษาและผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉินที่ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพในการรักษา จีอี เฮลธ์แคร์มีผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ เพื่อเสนอความเป็นเลิศ ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้า

เนื้องอกวิทยา

PET/CT, CT, MR การเอกซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เป็นส่วนประกอบสำคัญกับการที่จีอี เฮลธ์แคร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเนื้องอก ด้วยธุรกิจการสร้างภาพโมเลกุล การสร้างภาพโมเลกุลใช้อุปกรณ์และระบบในการสร้างภาพเชิงวินิจฉัยที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพ "โมเลกุลสัญญาณ" โดยยึดตามคุณสมบัติทางเคมีและทางชีวภาพ ซึ่งทำให้แพทย์สามารถมองเห็นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อระบุโรค ตรวจความคืบหน้าและทำการรักษาในระดับโมเลกุลได้

โดยการตรวจการตอบสนองของคนไข้ต่อการรักษา การสร้างภาพโมเลกุลช่วยให้แพทย์เข้าใจในประสิทธิภาพสำหรับการรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ จีอี เฮลธ์แคร์ยังเสนอวิธีการแก้ปัญหาในการสร้างภาพสำหรับใช้ในการวิจัยก่อนการรักษาสำหรับการพัฒนายารักษาและการใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์สำหรับการวิจัยการสร้างภาพโมเลกุล

สุขภาพสตรี

จีอี เฮลธ์แคร์ให้โปรแกรมที่ครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการตรวจเฉพาะสตรี บริษัทมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจหาตั้งแต่ระยะแรก การวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้นและการวางแผนการรักษาสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตกและโรคอื่น ๆ

การมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีของผู้หญิง ระดับความเข้มข้นของกระดูกมีบทบาทสำคัญในการตรวจในระยะแรกและการตรวจความเปลี่ยนแปลงของกระดูก จีอี เฮลธ์แคร์เสนอทางเลือกสำหรับระบบการตรวจความเข้มข้นของกระดูกทั้งในสำนักงานและแบบพกพาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสุขภาพกระดูกโดยรวม

สุขภาพทรวงอก ไม่ว่าการส่งมอบตัวอย่างสำหรับตรวจหรือการดูแลทรวงอกอย่างต่อเนื่องก็ตาม จีอี เฮลธ์แคร์ทุ่มเทเพื่อให้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการดูแลสุขภาพทรวงอก ด้วยการนำความเชี่ยวชาญระดับโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การสร้างภาพทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ระบบงานที่เหมาะสมมารวมไว้ด้วยกัน จีอี เฮลธ๋แคร์สามารถช่วยพัฒนาการดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นตั้งแต่การตรวจและการวินิจฉัยจนถึงการรักษาและการบำบัด

สุขภาพหัวใจ โรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก การตรวจโรคหัวใจตั้งแต่ระยะแรกจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้หยิงที่อาจไม่แสดงอาการ ที่จีอี เฮลธ์แคร์ เรามุ่งมั่นพัฒนาวิธีการที่เจาะจงเฉพาะเพศสำหรับการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาคนไข้ผู้หญิงได้

สูตินรีเวช การดูแลเกี่ยวกับสูติเวชมักเป็นประสบการณ์แรกของคนไข้ในสำหรับผู้หยิงและสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้การดุแล จีอี เฮลธ์แคร์เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลเกี่ยวกับสูติศาสตร์และนารีเวช จีอี เฮลธ์แคร์จึงได้มีโปรแกรมสำหรับสุขภาพของผู้หญิงโดยการใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ชั้นนำ วิธีการแก้ปัญหาแบบบำบัดที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการรักษาเนื้องงอกกล้ามเนื้อมดลูกและเครื่องมือระดับโลกสำหรับการดุแลก่อนคลอดและหลังคลอด