GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Search Suggestions: Make sure your keyword(s) are spelled correctly Try another keyword(s) Try more general keyword(s)

อาชีพที่จีอี เฮลธ์แคร์

เราเชิญชวนให้ท่านสร้างความแตกต่าง สร้างจินตนาการให้เป็นจริงและช่วยกำหนดลักษณะการดูแลสุขภาพใหม่ทั่วโลก

ที่จีอี เฮลธ์แคร์ เราพยายามเข้าใจชีวิตให้ชัดเจนมากขึ้น วิสัยทัศน์ "healthymagination" ของเราสำหรับอนาคตเป็นการเชิญชวนให้โลกเข้าร่วมกับเราในการเดินทางเนื่องจากเราได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การลดต้นทุนการดูแลสุขภาพ การเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทั่วโลก

เราเชื่อในกลยุทธ์ของบริษัท และเราต้องการให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ ในฐานะผู้นำระดับโลก จีอีสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจและผู้คนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ยากที่สุดในโลกและกำหนดรูปร่างการดูแลสุขภาพแบบใหม่ 

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่มุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างมารวมกัน

อาชีพ

เกี่ยวกับจีอี เฮลธ์แคร์

เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์และการบริการรุ่นถัดไปที่ช่วยให้มืออาชีพในกว่า 100 ประเทศสามารถกำหนดทิศทางการดูแลคนไข้แบบใหม่ได้
เรียนรู้

การค้นหางาน

ค้นหาข้อเสนอสำหรับงานเพื่อเริ่มอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและธุรกิจ
ค้นหา

ทำไมจึงต้องเป็นจีอี เฮลธ์แคร์