ติดต่อเรา

เราต้องการได้รับการติดต่อจากท่าน
โปรดเลือกวิธีการติดต่อ

Please note that business proposals, career or job inquiries, or donation requests submitted through this page will not be considered or responded to.

ทางโทรศัพท์และอีเมลล์

สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการเซอร์วิส และราคา

 

อัลตร้าซาวด์

ติดต่อคุณสุโรจน์ พรหมวรานนท์

Surot.Phromwaranont@ge.com

+66 81 985 1866

 

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยหายใจและการนอนหลับ, ชุดจอมอนิเตอร์,  อุปกรณ์แพทย์ด้านแม่และเด็ก

ติดต่อคุณพัชนี พฤกษาเกษมสุข

patchanee.pruksakasemsuk@ge.com

+66 81 909 6919

 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), เครื่องตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI), ระบบสร้างภาพรังสีร่วมรักษา (Intervention), เครื่องเอกซเรย์, เครื่องเอกซเรย์เต้านม, เครื่องสร้างภาพระดับโมเลกุล (Molecular Imaging), เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine), PET/CT, เครื่องสร้างภาพการผ่าตัด (Surgery)

ติดต่อคุณกฤษดา เพียรเพิ่มภัทร

kritsada.pienpermpat@ge.com

+66 81 921-6467


 

บริการเซอร์วิส

Service Call Center

+66 2 624 8400


โดยฟอร์ม

Having trouble viewing this form? Click here.