จีอี เฮลธ์แคร์ ในประเทศไทย

จีอี เฮลธ์แคร์ นำเสนอเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์เชิงปฏิรูปซึ่งกำลังมีอิทธิพลต่อการดูแลผู้ป่วยยุคใหม่

ในปี 2557 การดูแลสุขภาพยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนที่ซึ่ง GE ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี ความร่วมมือระหว่าง จีอี เฮลธ์แคร์ กับสถานดูแลสุขภาพเอกชน ศูนย์วิชาการและการวิจัย หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทั่วภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอาเซียน

GE ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มจากการจำหน่ายหลอดไฟและเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงด้านพลังงาน การบิน และการดูแลสุขภาพ บริษัทเชื่อว่าโซลูชันเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพทั่วประเทศและเตรียมพร้อมประเทศไทย (ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่สุดในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง) เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

GE พยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก โดยยึดมั่นวิสัยทัศน์ในการดำเนินการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่อย่าง ‘Early Health’ ซึ่งมุ่งเน้นการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ การตรวจหาโรคก่อนแสดงอาการ และการป้องกันโรค อุปกรณ์คุณภาพสูงของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานในการผลิตผู้เชี่ยวชาญในอนาคตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศต่อไป

สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่

อาคารธนภูมิ ชั้น 32
1550
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา

T +66 2624 8488  
F +66 2624 8430
(
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30)

จีอี เฮลธ์แคร์ในประชาคมอาเซียน

หลังจากเข้ามาอยู่ในประชาคมอาเซียนเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้ว จีอี เฮลธ์แคร์ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนและประชากรในอาเซียน ส่งมอบการดูแลที่ดีกว่าในต้นทุนที่ต่ำกว่า

การดูแลสุขภาพยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน ที่ซึ่งจีอี เฮลธ์แคร์เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความก้าวหน้าให้กับกระทรวง ศูนย์การศึกษา ศูนย์การวิจัยและศูนย์ดูแลสุขภาพเอกชนทั่วภูมิภาค  

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการถ่ายภาพทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวินิจฉัยทางการแพทย์ ระบบการตรวจคนไข้ การค้นพบยารักษาโรค เทคโนโลยีการผลิตเชิงชีวเภสัชกรรม การให้บริการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างประสบผลสำเร็จ  

จีอี เฮลธ์แคร์ว่าจ้างพนักงานมากกว่า 500 คนในอาเซียน และมีสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศเขมร ไทย สปป ลาว อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม
   


ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมผู้นำด้านการบริหาร:  อ่านอัตชีวประวัติของทีมผู้บริหาร สำหรับทั้งการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ

อาชีพที่จีอี เฮลธ์แคร์:  คุณมองอนาคตของคุณไว้อย่างไร เริ่มค้นหางานของคุณได้แล้ววันนี้

ข้อมูลสำคัญของจีอี เฮลธ์แคร์:  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาและตัวแทนขายของจีอี เฮลธ์แคร์และขอบเขตการดูแลสุขภาพที่สำคัญ